O nas

Podjetje OKORN PLAST, d.o.o. je bilo ustanovljeno decembra 2016 z željo po nadaljevanju proizvodnje reciklaže plastike, ki se je do tedaj odvijala v podjetju Motvoz in platno d.o.o.- v stečaju. Po uvedenem stečajnem postopku v omenjenem podjetju smo prostor in reciklažno linijo vzeli v najem z namenom kasnejšega odkupa. S proizvodnjo smo prevzeli tudi zaposlene in njihovo znanje.

Proizvodnja se je na lokaciji Motvoz in platno d.o.o.- v stečaju, Taborska cesta 23, Grosuplje 1290, odvijala do 15.1.2019, ko smo se bili primorani seliti na novo lokacijo zaradi prodaje objektov stečajnega upravitelja. Predhodno smo že poskrbeli za nakup objekta na novi lokaciji ter delovnih strojev, ki smo jih imeli v najemu. Naša nova lokacija je Podgorica pri Šmarju 22, kjer smo proizvodnji sistem zagnali po enem mesecu in nekaj dnevih, 24.2.2019. Pred tem se je ustrezno pridobilo okoljevarstveno dovoljenje in vso potrebno dokumentacijo za predelavo odpadne plastike.

Hkrati s selitvijo se je na novi lokaciji postavil večji skladiščni šotor, kjer imamo skladiščenje vseh vhodnih odpadkov, kot tudi odpadkov iz proizvodnje.

Že takoj na začetku smo pričeli z nadgradnjo proizvodnega sistema in tako smo že v prvem letu poslovanja na novi lokaciji uspeli zagotavljati zelo dobro kakovost regranulata in pričeli z izvajanjem sistema vodenja kakovosti.

Reciklažna industrija je velik porabnik električne energije.
Naša poslanstvo je, da na področju varstva okolja veliko pripomoremo k ohranjanju naravnih virov in skrbi za okolje. V ta namen smo se odločili, da poskušamo biti čim bolj samooskrbni z električno energijo in s tem ohranjamo naravne vire. Tako smo se letu 2021 odločili za večjo investicijo v samooskrbo z električno energijo in leta 2023 zaključili projekt postavitve Sončne elektrarne, ki je podprt z 20% sofinanciranjem iz Koheiskega sklada (www.eu-skladi.si).

naziv:               OKORN PLAST, d.o.o.

Naslov:            Podgorica pri Šmarju 22

pošta:              1293 Šmarje – Sap

telefon             +386 31 675 282

e-mail:             info@okornplast.si

matična številka:7194102000

DŠ: SI 14150638

TRR:    IBAN SI56 0310 8100 0710 296   (T)   SKB d.d.

direktor:           Okorn Primož